Lemowieść

Zobacz wszystkich autorów.

Autor programu: Michał Krych

Program z pieciu kolejnych tekstow wybiera losowe slowa. Pierwsze z nich jest pierwszym slowem losowego zdania z tekstu pierwszego. Drugie slowo to drugie slowo z losowego zdania z tekstu drugiego itd. W ten sposob tworzone sa pieciowyrazowe zdania. Nastepnie skaczemy o losowa liczbe zdan w kazdym z tekstow i procedura zaczyna sie od poczatku.

Kod źródłowy: https://github.com/turniej/lemowiesc/tree/95fb97fa22d5f0e8fb08d858136c97e286466066

Twórz-że!

Utwory w konkursie (zobacz wszystkie)

Ostatnio opublikowane utwory: