Rymacz

Zobacz wszystkich autorów.

Autor programu: Michał Szota

Rymacz z tekstów z liryką losuje fragmenty wersów zakończone identycznym ciągiem znaków (przybliżeniem rymu) i dodaje własną, losową, interpunkcję.

Kod źródłowy: https://github.com/turniej/rymacz/tree/83c297908f26aa36f9ec412e3b1132e58f243fc0

Twórz-że!

Utwory w konkursie (zobacz wszystkie)

Ostatnio opublikowane utwory: