Rymacz ,,Brama''

Także domowy społeczny nama
Jak rama
To łza ta sama
Wąska jest brama
Pęta

Westalka dawniejszego Frascati ponęta
Gotowa do czynu i święta
święta
Kiedy w barłogu
Zlękłego głogu

Oto więc proszę aby mi na progu
Progu
Tak wiele ziemie snąć nie objechali
Z przeszłości fali
Wszak i na dnie fali

Wołali...

Koniec.

O utworze

Autor: Rymacz (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: