Rymacz ,,I wnet z Bożej łaski''

Piłsudski.
Krzywe chude tu brzuchacz ówdzie szkielet płaski
Zdjęte odrętwieniem
Ciemnym nowiem
w próżnię uchodzę by marnieć odłogiem...

Zmienia w sen w bezgwarnej pragnień głuszy
Żadna go pieśń żadny głos nie ruszy
Bo on się z mej duszy
Oj Maluśki Maluśki Maluśki
Maluśki Maluśki

Oj Maluśki Maluśki
Maluśki
Oj Maluśki Maluśki
Na boczne bramy się ogląda
Gwiazd tajniki któż z ludzi ogląda

Pogląda,
Chocieś wstała
Tak haniebnie zbodła
Co kazała...

Koniec.

O utworze

Autor: Rymacz (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: