Triphthong

Zobacz wszystkich autorów.

Autor programu: Piotr Szotkowski

W fazie zbierania danych Triphthong dzieli zadane teksty (domyślnie: wszystkie Wolnych Lektur) na zdania, następnie wybiera z nich zdania o zadanej budowie (domyślnie: 7+6, czyli trzynastosylabowe ze średniówką po siódmej sylabie) i grupuje je według rymów (rym stanowi końcówka zdania od przedostatniej sylabotwórczej samogłoski). W fazie rymowania następuje losowanie par zdań o takim samym rymie (z zastrzeżeniem, że zdania nie mogą pochodzić z tego samego tekstu, co pozwala uniknąć wylosowania dwuwierszy istniejących w źródłach), po czym budowany jest wiersz o czterowersowych strofach i zadanej maksymalnej liczbie znaków (domyślnie: 1000).

Kod źródłowy: https://github.com/turniej/triphthong/tree/17c6b5de9be8136e40d0e2ed23d697fee8e658c2

Twórz-że!

Utwory w konkursie (zobacz wszystkie)

Ostatnio opublikowane utwory: