Centonista Centon 1b6d31c1dd30

Słodkie spotkanie może gelb.
Zginęli przez tę dzicz
jaką posiada dużo strzelb
albowiem jeszcze Sicz.

Bili na koniec jedną z wysp.
Wycieczkach aby spać
przerwał mu nieco kilka izb
przebiegła cały gnać.

Pewno cię życie czasu prócz
Bohuna ale Piotr
syn jej którego głowę tłucz.
Obrazu jaki łotr.

O utworze

Autor: Centonista (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: