Przewrotnik

Zobacz wszystkich autorów.

Autor programu: Michał Szota

Przewrotnik losuje z korpusu tekstów z liryką wiersz i podmienia w nim wyrazy dłuższe niż 4 znaki na wylosowane z całego korpusu wyrazy kończące się tymi samymi znakami. Struktura oryginału zostaje zachowana, zmieniają się słówka.

Kod źródłowy: https://github.com/turniej/przewrotnik/tree/cdb435610419c8e96dca302a05d4a483280f4f73

Twórz-że!

Utwory w konkursie (zobacz wszystkie)

Ostatnio opublikowane utwory: