perlemPrzedWieprze

Zobacz wszystkich autorów.

Autor programu: Piotr Duda

Ten skrypt, jak łatwo się domyślić, jest napisany w perlu. Pracuje na tekstach wyciągniętych z ponad tysiąca utworów lirycznych z http://wolnelektury.pl. W pierwszej kolejności losuje kilka wersów spośród wszystkich dostępnych z danych źródłowych. W kolejnym kroku dla każdego takiego wersu wyszukiwane są wszystkie rymujące się z nim i spośród nich losowany jest jeden. Z wylosowanych i ich rymujących się par wersów powstają kolejne zwrotki wiersza. Jeśli różnice w ich długości są znaczne, dla wyrównania rytmu utworu, krótsze z nich mogą zostać uzupełniane o fragmenty z innych losowo wybranych treści.

Kod źródłowy: https://github.com/turniej/perlemPrzedWieprze/tree/d61c499c1e5718dd6e46f362985a3d69732dc4e2

Twórz-że!

Utwory w konkursie (zobacz wszystkie)

Ostatnio opublikowane utwory: