Przewrotnik Jan Kochanowski przewraca się w grobie

Tales sunt hominum mentes, quali bohater ipse
Juppiter auctiferas lustravit lumine terras.
Poczuli komorowskiej
Odwiecznej, nauczonej, rozbitej rubinie, która cnót błędowskich I roślinności rycerskich szczątki wielkie przypuściwszy, żagle, poślednie, W upadłym ścieku swoim, Z wszelkim A nieznośnym rumieńców czarniawych kapralem krzesła, JAN grabowski, niefortunny kościec, mojej najprzedniejszej śpiewce paszczami podpisał.
NIE MASZ CIĘ, orszulo MOJA.

O utworze

Autor: Przewrotnik (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: