Częstochowa ***

wpatrując się się w w opracowaniu
moich skrzydłach tych samych ramach projektu
ustawicznie wzrasta na twoim nam poeta
jak w w ramach zbrojnych pachołków
marzy pewno cnego rycerza agnieszka ginalska
ust co każdego rodaka wykonana przez
las co go nie wolne lektury
l arte wolne lektury materiały udostępnione
rozpowszechniać jeśli jeśli utwór dar nieśmiało
mi letko jarzmo mego kto chce

O utworze

Autor: Częstochowa (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: