Wierszokleta ***

Twarzy była moc czuwania
Szczyt nad okropnym bojem
Godziny ostrzą się słania
Zdrój i spity napojem

Śmiech i żoną obłąkany
Kofty Maury mój pobyt
Tej nocy łuski sekwany
Żywocie rajski przebyt

Świat nic jesliże opatem
Ten młody od powicia
Nie mórz żar z dwojakim płatem
Bardzo się sprawdzą śnicia

O utworze

Autor: Wierszokleta (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: