Wierszokleta ***

Lecz jak grosz sypiąc się wełga
Piżma w modre zmierzchowiska
Na widoku które pełga
Polski żywi skał zwaliska

Piersi mgliste z ostrogami
Ją z ziemi i trwogę ciały
Wężem z wody z wyłogami
Pyłów dość nie godno chwały

Ja biedny kraj im żartują
Synka twego upomnienia
Znał więc jeżeli żałują
Nocy ogromnego tchnienia

O utworze

Autor: Wierszokleta (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: