Wierszokleta ***

Naszych starań wysiłkami
Się unosząc zwodnicze
Sił tyś wskrzesił całusami
Krótsze twoje oblicze

Wojciech bociany klekocą
Wchód jeden Maciej wtóry
Aby miało blaski złocą
Gdy jedni z kojca kury

Harmonia jego wielkiemu
Się albo obłok krwawy
Przez tworów nieumiejącemu
Tu czekamy na ławy

O utworze

Autor: Wierszokleta (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: