Ała!

Zobacz wszystkich autorów.

Autor programu: Michał Szota

"Ała!" korzysta z konwencji zapisu dialogów w polskiej literaturze, by wyszukać w korpusie tekstów czasowniki: wyrazy znajdujące się po drugim myślniku w wierszu tekstu. Spośród nich wybiera te z ciągiem znaków "ła", który na ogół oznacza obecność rodzaju żeńskiego. Losowe serie takich czasowników przeplatane są wylosowanymi z korpusu krótkimi zdaniami zakończonymi wykrzyknikiem.

Kod źródłowy: https://github.com/turniej/ala/tree/c4325f5be9a13ca8e2fc28ff9d06a325e8eb1e3a

Twórz-że!

Utwory w konkursie (zobacz wszystkie)

Ostatnio opublikowane utwory: