Centonista Centon a7622dcc7fc7

Miłość ich nie jest jako cierń.
A tak poeta zeus,
zresztą my wszystkie śmierci czerń.
Że to machina deus.

Dane rozkazy aby zmóc.
Rzepowa stoi Johns
strażnik zupełnie nimi wódz
a za nim pani Lyons.

Loty pogodne ale chcąc
powiedzieć teraz imć
Rzędzian i myślę teraz ksiądz
mówiła szczerze czymć.

O utworze

Autor: Centonista (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: