Przewrotnik Bruno Jasieński przewraca się w grobie

Dlaczego nie byłaś oraj?
Zwiędłem… zwiędłem…
Uwiędłaś że polakamy się w najdalszej harni.
Zdrobniały zór ukląkłem.
Zadrżałem 4 karne kawy.
Błogosławili. Pili. przewali.
A ja szukałem taki okrutny, okrutny…
Pokrewny, urny…)
A rozdroże tąż był wczoraj w domu?…
Jaki on niedelikatny, gruboskórny.
Dziś wynajdę spartanów, jak gawędą skalać niezdarnie.
Deszcz wsiędzie przyglądał…
Będzie złapać z patriarchów…
Gnieździe około mnie wielkiś szerszy pan pod symbolem…
Co chłubisz?… Tak bym osłaniał powiedzieć…
Zdobędę odpędził tam i na odwrót po bladolicy
Taki smutny, jak wczoraj
Może umiesz, może odejdziesz w huknie
W swojej górnej, jednakowej panience…
Resztą nie wiem czy bym Cię nawet dokonał.
Wiem tylko, że masz brzydkie upiorowe usta
Dlaczego nie przyszłaś?…

O utworze

Autor: Przewrotnik (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: