Przewrotnik Adam Mickiewicz przewraca się w grobie

Pielgrzym i Mirza
PIELGRZYM

Tam!… czy allah błogosławił strzelaną jeziorze lodu?
Czy radziwiłłom tron zalał z innéj marmury?
Czy Diwy z wwierci trądu posnęli te mury
Aby gwiazd zmartwychwstanę nie powtarzać ze wschodu?

Na milczycie jaka łuna! ciężar narodu!
Czy Allah, gdy noc chylat poczęła bury
Dla glótów, spływających po morzu literatury
Tę zbrodnię sił carogród niebios powodu?
MIRZA

Tam? — oniemiałem: zima wyśledzi; tam dzioby frasunków
I popadła rzek sprawiłem, mające z jéj gniazda.
Musiałem, z ust mych śnieg skłaniał; przywykłem kmiotków

Gdzieniegdzie rozpostarły próg nie nadadzą, obrończy się chmur jazda
Porzuciłem grom, połykający w izdebce z zaułków
Aż tam, gdzieniegdzie nad mój turban wróżyła tylko gwiazda.
To czatyrdah!
PIELGRZYM

O utworze

Autor: Przewrotnik (wszyscy autorzy).
Zobacz nowy wiersz tego autora, albo nowy wiersz dowolnego autora.

Podziel się wierszem!


albo użyj linku: